Säkert fram i redan fem decennier

Abonnerade skjutsar från Vörå och Österbotten till hela landet

Med Krooks Taxibilar åker små och stora grupper smidigt iväg på sina resor. Vi kör abonnerade skjutsar med minibussar med 1 + 8 platser samt med bussar för 1 + 19 personer och 1 + 30 personer.

Vi betjänar abonnemangskunder med skjutsar i Österbotten och annanstans i Finland: färden skräddarsys efter dina önskemål. Våra kunder är bland annat föreningar, klubbar, idrottslag, skolor, företag och kompisgäng. Med oss lyckas din färd galant!

Våra bussar är utrustade för rullstolstransporter, därför att vi vill erbjuda även våra rörelsehindrade kunder den bästa möjliga servicen.

Be om gratis offert på en abonnerad skjuts!

Krooks Taxi skjutsar tryggt ända fram.

Blev du intresserad av våra tjänster?

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Krooks Taxi
Slagfältsvägen 131
66800 ORAVAIS

FO-nummer: 1988761-7
Telefonnummer: 041 463 0450

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.