Säkert fram i redan fem decennier

Krooks Taxi erbjuder taxiskjutsar i Vörå och hela Österbotten

Krooks Taxi erbjuder angenäma taxifärder och professionell service i Vörå och det övriga Österbotten. Vi kör taxiskjutsar med såväl minibussar för 1 + 8 personer som personbilar.

Vårt företag förfogar också över två bussar (1 + 19 personer och 1 + 30 personer) bussar med vilka vi kör abonnerade skjutsar i hela Finland. Bussarna är utrustade för våra rörelsehindrade kunder, det finns tre platser för rullstolar i bussarna.

Vi kör även avtalade skjutsar i Vasatrakten och efter överenskommelse även längre vägar.

Ring och beställ en säker och pålitlig skjuts!

Krooks Taxi skjutsar tryggt ända fram.

Vi kan också erbjuda uthyrning av husbil.

Blev du intresserad av våra tjänster?

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Krooks Taxi
Slagfältsvägen 131
66800 ORAVAIS

FO-nummer: 1988761-7
Telefonnummer: 041 463 0450

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

SKJUTSEN RYMMER 30 PERSONER!